ПОЛУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА. ОЦЕНЩИК

Получение свидетельства. Оценщик

Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача є документом, який підтверджує достатній фаховий рівень підготовки оцінювача за програмою базової підготовки для самостійного проведення оцінки майна.

Напрями оцінки майна відповідно до програм базової підготовки для отримання кваліфікаційного свідоцтва:

оцінка об’єктів у матеріальній формі;

оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Термін отримання свідоцтва оцінювача – 14 днів з дня початку навчання.

Мінімальний пакет документів для отримання свідоцтва оцінювача:

заява про видачу кваліфікаційного свідоцтва, зразок якої встановлюється Фондом державного майна України;

копії паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця;

копії документа про вищу освіту;Сертификация Оценщик

копія платіжного документа про внесення плати за видачу кваліфікаційного свідоцтва.

Оцінювачі, які отримали кваліфікаційне свідоцтво, зареєстровані в Державному реєстрі, який веде Фонд державного майна України.

Оцінювачі зобов’язані  не  рідше  одного  разу  в  два   роки підвищувати  кваліфікацію  за програмою  підвищення кваліфікації. Невиконання  цієї   вимоги   є   підставою   для зупинення   дії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.

Оцінка майна, яка проведена суб’єктом оціночної діяльності — суб’єктом господарювання без чинного сертифіката, є недійсною.