ТЕХНАДЗОР


Під час спорудження об’єкта архітектури здійснюється технічний та авторський нагляд. Технічний нагляд виконується замовником та здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат.


Технічний нагляд — виконується замовником контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами під час будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування; сертифікат технагляду

Авторський нагляд здійснюється архітектором — автором проекту об’єкта архітектури, іншими розробниками затвердженого проекту або уповноваженими ними особами. Авторський нагляд здійснюється відповідно до законодавства та договору із замовником.

У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об’єкта архітектури, та відмови підрядника щодо їх усунення особа, яка здійснює авторський або технічний нагляд, повідомляє про це замовника і орган державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.


Порядок проведення авторського і технічного наглядів установлюється Кабінетом Міністрів України.