Перечень документов

Перечень документов. Лицензия на пожарные работы (МЧС)


До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:


  • Виписка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України — оригінал;
  • Відомості про наявність матеріально-технічної бази і спеціалістів, необхідних для здійснення заявленого виду господарської діяльності, за підписом керівника та печаткою заявника — суб’єкта господарської діяльності
  • Засвідчені в установленому порядку копії документів, які підтверджують право власності суб’єкта господарської діяльності або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
  • Завірені нотаріально копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації спеціалістів, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, згідно з ліцензійними умовами.
  • Копії трудових книжок працівників.