Степень риска

Степень риска. Лицензия на пожарные работы (МЧС)


КРИТЕРІЇ, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки


 1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, є:
 • належність до потенційно небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки;
 • категорія за вибухопожежною та пожежною небезпекою будівлі та приміщення;
 • кількість людей, що постійно або тимчасово можуть перебувати одночасно на об’єкті;
 • поверховість або висота будівель;
 • розташування споруд під землею;
 • наявність культурних, історичних, духовних та інформаційних цінностей;
 • провадження господарської діяльності, пов’язаної з наданням послуг і виконанням робіт протипожежного призначення.
 1. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки відносяться до одного з трьох ступенів ризику — високого, середнього та незначного.
 2. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб’єкти, у власності, володінні, користуванні яких перебувають:
 • потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки;
 • промислові та складські будівлі (споруди), які належать до категорії “А” або “Б” за вибухопожежною небезпекою незалежно від площі та категорії “В” за пожежною небезпекою площею 500 кв. метрів і більше;
 • об’єкти нового будівництва та реконструкції;
 • об’єкти з масовим перебуванням людей, зокрема аеропорти, морські, річкові, залізничні та автомобільні вокзали республіканського та обласного значення, станції метрополітенів;
 • об’єкти, на яких виконуються роботи із збирання зернових культур;
 • висотні будинки (з умовною висотою понад 47 метрів);
 • підземні споруди різного призначення;
 • пам’ятки архітектури та історії, музеї, картинні галереї, бібліотеки, державні архівні установи.
 • До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать також суб’єкти, що надають послуги і виконують роботи протипожежного призначення. Під час здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю таких суб’єктів у сфері техногенної та пожежної безпеки органи державного пожежного нагляду вибірково перевіряють якість наданих ними послуг (виконаних робіт) на об’єктах.
 1. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться суб’єкти, у власності, володінні, користуванні яких перебувають:
 • будівлі підвищеної поверховості (з умовною висотою від 26,5 до 47 метрів включно);
 • музеї, картинні галереї, бібліотеки, державні архівні установи.
 1. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться суб’єкти, що не належать до суб’єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.
 2. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері техногенної та пожежної безпеки здійснюються з такою періодичністю:
 • з високим ступенем ризику — не частіше ніж один раз на рік;
 • із середнім ступенем ризику — не частіше ніж один раз на три роки;
 • з незначним ступенем ризику — не частіше ніж один раз на п’ять років.