ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ


Переваги нашого юридичного обслуговування Вашого підприємства


Десятки тисяч юридичних фірм пропонують послуги юридичного обслуговування бізнесу, але тільки наше підприємство має повний спектр гарантованих та надійних інструментів забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання від моменту їх створення (купівлі бізнесу)  та упродовж здійснення господарської діяльності.

Нами приділяється велика увага вжиттю якісних запобіжних заходів для уникнення Вашим бізнесом фінансових втрат через недобросовісні дії покупців та постачальників, неправомірні дії органів  Державної  Фіскальної Служби України, протиправні  рішення та попередні висновки Антимонопольного Комітету України.

Висока якість наших послуг характеризується всебічним дослідженням  обставин, наслідків та можливого розвитку подій на підставі існуючої практики розгляду відповідних судових справ, застосування профільного законодавства та аналізу змін у діючому законодавстві.

За наявності юридичних питань, які характеризуються вузькою правовою спеціалізацією ми залучаємо до співпраці фахівців – адвокатів, юристів, які мають успішний досвід вирішення подібних справ та можуть надати вичерпну та кваліфіковану правову допомогу.

Необхідно зауважити, що виключною перевагою нашої діяльності є ефективна та оперативна  процедура стягнення коштів з боржників Вашого підприємства шляхом якісної та своєчасної договірної роботи з Вашими контрагентами, проведення претензійної роботи, та безпосередньо — стягнення боргів шляхом звернення до Третейського  Суду при Асоціації «Правова Гільдія України» та відповідних підрозділів Державної  Виконавчої  Служби.


Переваги використання Третейського  Суду при Асоціації «Правова Гільдія України» для забезпечення фінансової стійкості підприємства та досягнення оперативного економічного ефекту при стягненні  заборгованості.


Порівняльна таблиця

   Процесуальна дія Третейський  Суд при Асоціації «Правова Гільдія України» Господарський суд м. Києва
1 Подання позовної заяви Судовий збір 00 грн.00коп Судовий збір від 1378 грн — 206700 грн.
2 Термін розгляду справидо винесення рішення До 25 днів В залежності від складності справи від60-75 днів, фактично  до 24 місяців і більше
3 Набрання Рішенням законної сили Рішення Третейського  Суду при Асоціації «Правова Гільдія України»набирає законної сили відразу після його проголошення Після подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.
4 Подання апеляційної скарги Рішення Третейського  Суду при Асоціації «Правова Гільдія України» не підлягає оскарженню до апеляційної інстанції танабирає законної сили відразу після його проголошення Судовий збір відсутній Судовий збір від 1515,8 грн — 227370 грн.
5 Термін розгляду справи у апеляційній інстанціїДо винесення рішення (ухвали, постанови Рішення Третейського  Суду при Асоціації «Правова Гільдія України» не підлягає оскарженню до апеляційної інстанції танабирає законної сили відразу після його проголошення Судовий збір відсутній В залежності від складності справи від 60-75 днів  до 24 місяців і більше
6 Подання касаційної скарги Рішення Третейського  Суду при Асоціації «Правова Гільдія України» не підлягає оскарженню до Суду касаційної інстанції танабирає законної сили відразу після його проголошення Судовий збір відсутній Судовий збір від 1653,6 грн —248040,00 грн.
7 Термін розгляду справи у Касаційному Порядку Рішення Третейського  Суду при Асоціації «Правова Гільдія України» не підлягає оскарженню до Суду касаційної інстанції танабирає законної сили відразу після його проголошення Судовий збір відсутній В залежності від складності справи від 60-75 днів  до 24 місяців і більше
8 Термін отримання виконавчого документаПісля набрання рішенням законної сили Від 15 днів  до 31 дня. Строк отримання виконавчого документа законодавчо визначений, але може бути фактично збільшений на процесуальних підставах від 1-го до 2-х місяців і більше.
9 Підстави оскарження рішення уапеляційній інстанції Рішення Третейського  Суду при Асоціації «Правова Гільдія України» не підлягає оскарженню до апеляційної інстанції танабирає законної сили відразу після його проголошення Судовий збір відсутній апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу.
10 Підстави оскарження рішенняу касаційній інстанції Рішення Третейського  Суду при Асоціації «Правова Гільдія України» не підлягає оскарженню до Суду касаційної інстанції танабирає законної сили відразу після його проголошення Судовий збір відсутній невірне застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
 11 Конфіденційність розгляду За бажанням хоча б однієї зі сторін, справа розглядається у закритому засіданні Справи розглядається відкрито. Крім випадків установлених законом
 12 Індивідуальний підхід до кожної зі сторін Професійний підхід, можливість обрання дати  розгляду справи Дата розгляду справи визначається лише судом
 13 Призначення складу суддів Сторони можуть самостійно вибрати суддю для вирішення конкретної справи, а також домовитись про розгляд справи у складі трьох суддів відповідно до Регламенту суду Склад суду визначається шляхом розподілу справи автоматизованою комп’ютерною системою. Даний процес від волі сторін не залежить
 14 Місце розгляду справи Справи розглядаються за місцезнаходженням суду Справи розглядаються у суді за місцезнаходженням відповідача(боржника)


Стаття 122-5 Господарський Процесуальний Кодекс України. Підстави для скасування рішення третейського суду

Рішення третейського суду може бути скасовано лише у випадках, передбачених цією статтею.

Рішення третейського суду може бути скасовано у разі якщо:

1) справа, у якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;

2) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;

3) третейську угоду визнано судом недійсною;

4) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам закону;

5) третейський суд вирішив питання про права і обов’язки осіб, які не брали участь у справі.

Скасування господарським судом рішення третейського суду не позбавляє сторони права повторно звернутися до третейського суду, крім випадків, передбачених законом.


Вартість


Вартість юридичного обслуговування  Вашого підприємства визначається обсягами необхідної юридичної допомоги,  Вашим рішенням  та нашою пропозицією. Звертаємо Вашу увагу  на те, що наш гонорар  при стягненні боргів з Ваших контрагентів  це погоджений з Вами %  від стягнутих судом коштів.

Враховуючи нашу пряму фінансову зацікавленість у стягненні коштів з боржників Вашого підприємства та за наявності значних обсягів боргів, юридичне обслуговування Вашого бізнесу, з визначеного кола питань, може здійснюватись на безкоштовній основі.

При захисті Ваших інтересів у справах де боржником є Ваше підприємство , а наше завдання полягатиме у застосуванні процесуальних заходів для затягування судового процесу (прийняття рішення судом), подавати позовні заяви про визнання правочинів недійсними повністю або у частині, подавати заяви про відстрочення та/або розстрочення рішення суду, укладати додаткові угоди про розстрочення сплати боргу, подавати заяву про зменшення штрафних санкцій,  застосовувати процесуальні заходи для відстрочення примусового стягнення коштів з рахунків Вашого підприємства та інше.

Вартість вказаних  дій визначається обсягами необхідної юридичної допомоги,  Вашим рішенням  та нашою пропозицією.