ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА


Переваги використання Третейського  Суду при Асоціації «Правова Гільдія України» для забезпечення фінансової стійкості підприємства та досягнення оперативного економічного ефекту при стягненні  заборгованості.


Порівняльна таблиця

   Процесуальна дія Третейський  Суд при Асоціації «Правова Гільдія України» Господарський суд м. Києва
1 Подання позовної заяви Судовий збір 00 грн.00коп Судовий збір від 1378 грн — 206700 грн.
2 Термін розгляду справидо винесення рішення До 25 днів В залежності від складності справи від 60-75 днів, фактично  до 24 місяців і більше
3 Набрання Рішенням законної сили Рішення Третейського  Суду при Асоціації «Правова Гільдія України»набирає законної сили відразу після його проголошення Після подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.
4 Подання апеляційної скарги Рішення Третейського  Суду при Асоціації «Правова Гільдія України» не підлягає оскарженню до апеляційної інстанції танабирає законної сили відразу після його проголошення Судовий збір відсутній Судовий збір від 1515,8 грн — 227370 грн.
5 Термін розгляду справи у апеляційній інстанціїДо винесення рішення (ухвали, постанови Рішення Третейського  Суду при Асоціації «Правова Гільдія України» не підлягає оскарженню до апеляційної інстанції танабирає законної сили відразу після його проголошення Судовий збір відсутній В залежності від складності справи від 60-75 днів  до 24 місяців і більше
6 Подання касаційної скарги Рішення Третейського  Суду при Асоціації «Правова Гільдія України» не підлягає оскарженню до Суду касаційної інстанції танабирає законної сили відразу після його проголошення Судовий збір відсутній Судовий збір від 1653,6 грн —248040,00 грн.
7 Термін розгляду справи у Касаційному Порядку Рішення Третейського  Суду при Асоціації «Правова Гільдія України» не підлягає оскарженню до Суду касаційної інстанції танабирає законної сили відразу після його проголошення Судовий збір відсутній В залежності від складності справи від60-75 днів  до 24 місяців і більше
8 Термін отримання виконавчого документаПісля набрання рішенням законної сили Від 15 днів  до 31 дня. Строк отримання виконавчого документа законодавчо визначений, але може бути фактично збільшений на процесуальних підставах від 1-го до 2-х місяців і більше.
9 Підстави оскарження рішення уапеляційній інстанції Рішення Третейського  Суду при Асоціації «Правова Гільдія України» не підлягає оскарженню до апеляційної інстанції танабирає законної сили відразу після його проголошення Судовий збір відсутній апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу.
10 Підстави оскарження рішенняу касаційній інстанції Рішення Третейського  Суду при Асоціації «Правова Гільдія України» не підлягає оскарженню до Суду касаційної інстанції танабирає законної сили відразу після його проголошення Судовий збір відсутній невірне застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
 11 Конфіденційність розгляду За бажанням хоча б однієї зі сторін, справа розглядається у закритому засіданні Справи розглядається відкрито. Крім випадків установлених законом
 12 Індивідуальний підхід до кожної зі сторін Професійний підхід, можливість обрання дати  розгляду справи Дата розгляду справи визначається лише судом
 13 Призначення складу суддів Сторони можуть самостійно вибрати суддю для вирішення конкретної справи, а також домовитись про розгляд справи у складі трьох суддів відповідно до Регламенту суду Склад суду визначається шляхом розподілу справи автоматизованою комп’ютерною системою. Даний процес від волі сторін не залежить
 14 Місце розгляду справи Справи розглядаються за місцезнаходженням суду Справи розглядаються у суді за місцезнаходженням відповідача(боржника)

 

Стаття 122-5 Господарський Процесуальний Кодекс України. Підстави для скасування рішення третейського суду

Рішення третейського суду може бути скасовано лише у випадках, передбачених цією статтею.


Рішення третейського суду може бути скасовано у разі якщо:


1) справа, у якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;

2) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;

3) третейську угоду визнано судом недійсною;

4) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам закону;

5) третейський суд вирішив питання про права і обов’язки осіб, які не брали участь у справі.

Скасування господарським судом рішення третейського суду не позбавляє сторони права повторно звернутися до третейського суду, крім випадків, передбачених законом.