ТРЕТЕЙСКИЙ СУД


Постійно діючий Третейський суд при Асоціації «Правова Гільдія України»


У ч.5 ст.55 Конституції України надано право кожному будь-якими не забороненими законом способами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Одним із таких способів захисту є звернення до третейського суду.

Діяльність третейських судів було легалізовано у 2004 р. шляхом прийняття Закону України «Про третейські суди».

На сьогоднішній день третейські суди являють собою дієвий механізм захисту порушених прав, свобод та інтересів осіб поряд із державними судами.

Постійно діючий Третейський Суд при Асоціації «Правова Гільдія України»  було засновано Асоціацією «Правова Гільдія України» у листопаді 2015 року.

Третейський Суд було створено для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин у відповідності до Закону України «Про третейські суди».

Третейський суд при Асоціації «Правова Гільдія України» є незалежним органом, некомерційною організацією, яка не переслідує мети отримання прибутку зі своєї діяльності та не має статусу юридичної особи.

Головою Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Правова Гільдія України» є – Раткін В’ячеслав Вадимович.

Третейський Суд має зручне облаштоване приміщення для вирішення спорів.

Одним з найважливіших питань для потенційних сторін є питання про те, які переваги має вирішення спору у третейському суді поряд із вирішенням спорів у державних судах? Серед численних переваг слід визначити наступні:

  • економія часу та витрат на численні судові інстанції – дана особливість проявляється в тому, що рішення третейського суду є остаточним і не підлягає оскарженню, таким чином сторони не витрачають зайвий час та кошти на оскарження прийнятого рішення у апеляційній та касаційній інстанціях;
  • юридична допомога при подачі справи до суду – при зверненні до третейського суду позивач може розраховувати на юридичну консультацію з питань, пов’язаних з розглядом справи: як краще викласти обставини справи, які докази потрібно подати тощо;
  • можливість обрати суддю – при вирішенні спору у третейському суді сторони вправі самостійно обрати суддю з наявного списку, у той час як у державних судах вони позбавлені такої можливості. Право обрати суддю надає також сторонам можливість призначити в якості судді спеціаліста у тій галузі знань, що стосується спору;
  • швидке вирішення спору – розгляд спору у третейському суді протягом до одного місяця, у той час як державні суди через свою надмірну завантаженість не завжди можуть забезпечити настільки швидке вирішення спору;
  • сплата третейського збору – при зверненні до Третейського Суду при Асоціації «Правова Гільдія України» відсутня;
  • мінімум формальностей – розгляд справи у Третейському Суді при Асоціації «Правова Гільдія України»не обтяжений жорсткими процесуальними вимогами і відбувається у невимушеній обстановці;
  • примусове виконання рішення суду – рішення Третейського Суду при Асоціації «Правова Гільдія України» підлягає негайному виконанню сторонами, проте, у випадку відмови однієї із сторін добровільно виконувати винесене рішення – виконавчий документ отримується у Дніпровському районному суді м. Києва у цивільних справах чи у Господарському суді м. Києва – у господарських справах.

Для виникнення права на звернення за вирішенням спору до третейського суду у господарський договір (контракт) необхідно включити третейську угоду (застереження) наступного змісту:


 ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ CПOPIВ. ТРЕТЕЙСЬКЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

Шляхом підписання даного договору, сторони домовилися та підтверджують свою згоду відносно того, що вci спори, розбіжності або претензії, які виникають між сторонами з цього договору або у зв’язку з ним, в тому числі, але не обмежуючись: що стосуються його укладання, виконання, порушення (невиконання та/або неналежного виконання), припинення, дійсності/недійсності, розірвання, повернення сплачених коштів, будуть передаватись для остаточного врегулювання на розгляд Постійно діючого Третейського суду при Асоціації «Правова Гільдія України» (надалі по тексту — Третейський суд).
Укладаючи цей договір,  Сторони тим самим ознайомлені, визнають та згодні з Регламентом постійно діючого Третейського Суду при Асоціації «Правова Гільдія України» та Положенням про постійно діючий Третейський Суд при Асоціації «Правова Гільдія України», опублікованими і оприлюдненими на сайті http://www.bfa-ua.com 
Визнання недійсними окремих положень договору не тягне за собою недійсність даного третейського застереження.
Третейське застереження вважається невід’ємною частиною даного договору і щодо нього діють такі самі правила правонаступництва, що й до договору в цілому.
Розгляд справи буде здійснюватись у відповідності із Законом України «Про третейські суди» та Регламентом Третейського суду. Місцезнаходженням Третейського суду є місцезнаходження Асоціацїї «Правова Гільдія України», а саме: 02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 5, офіс 215.
Сторони домовились, що Третейський суд буде розглядати справу в складі одного третейського судді, який призначається Головою Третейського суду.
Обмін документами iз Третейським судом (в тому числі направлення позовної заяви, відзиву на позов, клопотань та інш.) здійснюється сторонами за адресами, вказаними у даному договорі. 
Рішення Третейського суду є обов’язковим для виконання.

 

Місцезнаходження суду:
02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 5,
офіс 215.
Тел. 067-511-24-47
 
 

Свідоцтво

Свідоцтво постійно діючого ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ при Асоціації «ПРАВОВА ГІЛЬДІЯ УКРАЇНИ»

Регламент

Регламент постійно діючого ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ при Асоціації «ПРАВОВА ГІЛЬДІЯ УКРАЇНИ»

Положення

Положення про постійно діючий ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД при Асоціації «ПРАВОВА ГІЛЬДІЯ УКРАЇНИ»